Евангелието според Йоан 6:59

Евангелието според Йоан 6:59 SPB

Исус каза това, докато поучаваше в синагогата в Капернаум.
SPB: Новият завет: съвременен превод
Споделяне