Римляни 13
VBG
13
1Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. 2Затова, който се съпротивлява на властта, се съпротивлява на Божията наредба; а които се съпротивляват, ще навлекат осъждане на себе си. 3Защото владетелите не са страшни за доброто дело, а за злото. А ти искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея, 4понеже тя е Божия служителка за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото тя не носи напразно меча, понеже е служителка на Бога, отмъстителка за наказание на този, който върши зло. 5Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта. 6Понеже затова плащате и данъци; защото са Божии служители тези, които са постоянно заети с тази длъжност. 7И така, отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък – данъка, на когото мито – митото, на когото страх – страха, на когото почит – почитта. 8Не дължете на никого нищо освен взаимна любов; защото, който люби другия, е изпълнил закона. 9Понеже заповедите: „Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не пожелавай“; и коя да било друга заповед се обобщават в тези думи: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“ 10Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта е изпълнение на закона. 11И това вършете, като знаете времето, а именно, че е дошъл часът да се събудим от сън; защото нашето спасение е по-близо сега, отколкото, когато повярвахме. 12Нощта напредна, а денят наближи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и нека да облечем оръжията на светлината. 13Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и завист, 14а се облечете с Господ Иисус Христос и не се грижете за страстите на плътта.
All rights reserved (c) 2010.Научете повече за Верен