Притчи 15
VBG

Притчи 15

15
1Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. 2Езикът на мъдрите украсява знание, а устата на безумните изригват глупост. 3Очите на ГОСПОДА са на всяко място и наблюдават злите и добрите. 4Благият език е дърво на живот, а лъжливостта в него е съкрушение на духа. 5Безумният презира поучението на баща си, но който зачита поправлението, е благоразумен. 6В дома на праведния има голямо изобилие, а в доходите на безбожния има разсипия. 7Устните на мъдрите разпръскват знание, а сърцата на безумните не правят така. 8Жертвата на безбожните е мерзост за ГОСПОДА, а молитвата на праведните Му е благоугодна. 9Пътят на безбожния е мерзост за ГОСПОДА, а Той обича този, който следва правдата. 10Има тежко наказание за онзи, който оставя пътя; който мрази изобличение, ще умре. 11Шеол13 и Авадон#т. е. мястото на погибелта; или: вечната погибел са открити пред ГОСПОДА, колко повече сърцата на човешките синове! 12Присмивачът не обича този, който го изобличава, нито отива при мъдрите. 13Весело сърце прави засмяно лице, а от скръбта на сърцето духът се угнетява. 14Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се храни с глупост. 15Всички дни на наскърбения са зли, а весело сърце е непрекъснат празник. 16По-добре малко със страха от ГОСПОДА, отколкото голямо съкровище с безпокойство. 17По-добрe постно ястие с любов, отколкото угоен вол с омраза. 18Гневливият човек предизвиква раздори, а дълготърпеливият потушава кавгата. 19Пътят на ленивия е като изплетен с тръни, а пътят на праведните е изравнен. 20Мъдър син радва баща си, а безумен човек презира майка си. 21Глупостта е радост за неразумния, а разумният човек ходи право. 22Където няма съвет, намеренията се осуетяват, а в множеството на съветниците се утвърждават. 23Човек има радост от отговора на устата си и дума на време – колко е добра! 24За разумния пътят на живота е нагоре, за да се отклони от Шеол долу. 25ГОСПОД съсипва дома на горделивите, а утвърждава междата на вдовицата. 26Замислите на злия са мерзост за ГОСПОДА, а угодните думи са чисти. 27Користолюбивият разсипва дома си, а който мрази подкупите, ще живее. 28Сърцето на праведния обмисля как да отговори, а устата на безбожните изригва зло. 29ГОСПОД е далеч от безбожните, но чува молитвата на праведните. 30Светлината на очите весели сърцето и добри вести освежават костите. 31Ухо, което слуша изобличението на живот, ще пребивава между мъдрите. 32Който пренебрегва изобличение, презира душата си, а който слуша изобличение, придобива разум. 33Страхът от ГОСПОДА е наставление в мъдрост и смирението предхожда славата.

All rights reserved (c) Veren Publishers, 2013


Научете повече за Верен

Насърчава ви и ви предизвиква да търсите близост с Бог всеки ден.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.