ПЪРВА КНИГА НА ЦАРЕТЕ 1:6-8

ПЪРВА КНИГА НА ЦАРЕТЕ 1:6-8 БЛБ

А съперницата ѝ я дразнеше много, за да я огорчи, загдето Господ беше затворил утробата ѝ. (Така ставаше всяка година; колкото пъти отидеше в Господния дом, Фенина я дразнеше; а тя плачеше и не ядеше.) Тогава мъжът ѝ Елкана ѝ каза: Анно, защо плачеш? Защо не ядеш? И защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли аз за тебе повече от десет сина?
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Споделяне