Първа книга Моисеева – Битие 6:22

Първа книга Моисеева – Битие 6:22 СИ

И направи Ной всичко: както му заповяда (Господ) Бог, така и направи.
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Споделяне