Исус Навин 7:9

Исус Навин 7:9 РИ ББД

И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обкръжат и ще заличат името ни от земята. Какво ще сториш за великото Си Име?
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне