Исус Навин 7:8

Исус Навин 7:8 РИ ББД

О, Господи, какво да кажа, след като Израил обърна гръб пред неприятелите си?
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне