Исус Навин 7:7

Исус Навин 7:7 РИ ББД

И Исус каза: Ах! Господи Йехова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни да си седим оттатък Йордан!
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне