Исус Навин 7:3

Исус Навин 7:3 РИ ББД

И като се върнаха при Исус, те му казаха: Нека не отива там целият народ, а две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; не повеждай целия народ натам, защото онези са малко на брой.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне