Исус Навин 7:26

Исус Навин 7:26 РИ ББД

После натрупаха върху него голяма грамада от камъни, която стои и до днес. Така утихна Господният гняв. Затова онова място се нарича и до днес долина Ахор.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне