Исус Навин 7:23

Исус Навин 7:23 РИ ББД

Хората взеха всичко от шатъра и го донесоха при Исус и при всичките израилтяни, като го положиха пред Господа.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне