Исус Навин 7:22

Исус Навин 7:22 РИ ББД

Тогава Исус прати хора, които се завтекоха в шатъра. Откраднатото беше скрито в шатъра на Ахан и среброто беше най-отдолу.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне