Исус Навин 7:21

Исус Навин 7:21 РИ ББД

Когато видях между плячката една хубава вавилонска дреха, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежка петдесет сикъла, харесаха ми и ги взех. Сега са скрити под земята в шатъра ми, а среброто е най-отдолу.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне