Исус Навин 7:20

Исус Навин 7:20 РИ ББД

Ахан отговори на Исус: Наистина аз съгреших пред Господа, Израилевия Бог, като направих следното
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне