Исус Навин 7:19

Исус Навин 7:19 РИ ББД

Тогава Исус каза на Ахан: Сине мой, въздай сега слава на Господа, Израилевия Бог, и Му се изповядай. Кажи ми какво си направил, не скривай от мен.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне