Исус Навин 7:18

Исус Навин 7:18 РИ ББД

А като свика неговия дом мъж по мъж, беше посочен Ахан, син на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от Юдовото племе.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне