Исус Навин 7:12

Исус Навин 7:12 РИ ББД

Затова израилтяните не могат да устоят пред неприятелите си, а обръщат гръб пред тях, защото станаха проклети. Аз няма да бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне