Евреи 4:12

Евреи 4:12 РИ ББД

Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне

Евреи 4:12

Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Евреи 4:12