Евреи 4
РИ ББД

Евреи 4

4
Вярващите и Божието обещание
1 # Евр. 12:15 И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
2 # 1 Пет. 1:12 Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.
3 # Пс. 95:11; Евр. 3:11,14 Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:
„Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка“;
ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света.
4 # Бит. 2:2; Изх. 20:11, 31:17 Защото някъде си е говорил за самия ден така: „И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела“;
5 # Пс. 95:11 а пък на това място:
„Няма да влязат в Моята почивка.“
6 # Евр. 3:19 И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си,
7 # Изх. 17:2; Пс. 95:7; Евр. 3:7,8 затова Той пак определя един ден, „днес“, като казва толкова време по-късно чрез Давид, както вече казахме:
„Днес, ако чуете Неговия глас,
не закоравявайте сърцата си.“
8Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.
9 # Откр. 14:13 Следователно за Божия народ остава една съботна почивка.
10Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.
11 # Евр. 3:12,18,19 Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.
12 # Пр. 5:4; Ис. 49:2; Йер. 23:29; 1 Пет. 1:23; 1 Кор. 14:24,25; 2 Кор. 10:4,5; Еф. 6:17; Откр. 1:16, 2:16 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
13 # Йов 26:6, 34:21; Пс. 33:13,14,15, 39:11,12, 90:8; Пр. 15:11; Йер. 23:34 И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме.
Исус Христос е великият Първосвещеник
14 # Евр. 3:1, 6:20, 7:26, 9:12,24, 10:23 И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.
15 # Ис. 53:3,9; Лука 22:28; 1 Пет. 2:22; 1 Йоан 3:5; 2 Кор. 5:21; Евр. 2:17,18, 7:26 Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.
16 # Рим. 3:25; Еф. 2:18, 3:2,12; Евр. 10:19,21,22 Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото # 4:16 От гр. доброто. време.

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.


Научете повече за Библия, ревизирано издание