Издател

Изтеглете приложение Библията

Стотици версии на повече от 1600 различни езици - Библията, която е с Вас навсякъде.

Изтегляне
Download-qr-code
Сканирайте този QR код с мобилното си устройство, за да изтеглите безплатното приложение Библия.