Malagasy Bible Protestante (MBP)

Malagasy (Madagascar) [Malgache]

Lees Hierdie Weergawe: Malagasy Bible ProtestanteKlank Bybel: Malagasy Bible Protestante

Bible Protestante

Cette traduction, publiée par Société Biblique Malgache, a paru en 1965.

Pour vous procurer un exemplaire imprimé, merci de contacter la Société Biblique Malgache sur www.mampielybaiboly.mg.

Uitgewer

Malagasy Bible Society

Ander Weergawes van Die Publiseerder

La Bible en MalgacheLa Bible en MalgacheMalagasy BibleMalagasy Bible ProtestanteMalagasy Interconfessional Bible

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,893
Totale Tale:1,306

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.