Ndebo Mbuya ne Njimbo (NMN)

Kalanga

Lees Hierdie Weergawe: Ndebo Mbuya ne NjimboKlank Bybel: Ndebo Mbuya ne Njimbo

NDEBO MBUYA NE NJIMBO

© 2009 Bible Society of Botswana. Used by permission. All rights reserved.

Copyright information:

These Scriptures have been made available in electronic format and on this website for your personal use only. Any other use including but not limited to copying or re-posting elsewhere on the internet is prohibited. This text may not be sold or otherwise offered for sale.

For more information on copyright or to apply for copyright use, please visit www.biblesocietofbotswana.org.bw or contact the General Secretary @ +276 3952030/+267 2414321 .

Uitgewer

Bible Society of Botswana

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Ka̱bas Qae-xg'ae saNdebo Mbuya ne Njimbo

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,905
Totale Tale:1,315

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.