Biblia - Evanjelický preklad (slb)

Slovenčina [Slovak]

Lees Hierdie Weergawe: Biblia - Evanjelický preklad

Copyright Information

All rights reserved worldwide. Used by permission. Visit www.tranoscius.sk

Mgr. Ľubomír Turčan

riaditeľ a člen predstavenstva

Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 22/L

Tel.: 044/5523070 mail@tranoscius.sk www.tranoscius.sk

Uitgewer

TRANOSCIUS a. s.

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Biblia - Evanjelický preklad

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,893
Totale Tale:1,306

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.