ጌኤዦ ማፃኣፖ (MB)

Maale

Lees Hierdie Weergawe: ጌኤዦ ማፃኣፖ

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia

Uitgewer

Copyright ©The Word for the World International, 2013. All rights reserved.

Ander Weergawes van Die Publiseerder

E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014Makua New TestamentNgindo New Testament 2015ጌኤዦ ማፃኣፖ

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,895
Totale Tale:1,308

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.