New American Standard Bible (NASB)

English

Lees Hierdie Weergawe: New American Standard BibleKlank Bybel: New American Standard Bible

NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by THE LOCKMAN FOUNDATION

A Corporation Not for Profit

LA HABRA, CA

All Rights Reserved

http://www.lockman.org

Uitgewer

The Lockman Foundation

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Amplified Bible, Classic EditionLa Bilbia de las AmericasNew American Standard BibleNueva Biblia LatinoamericanaThe Amplified Bible

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:2,001
Totale Tale:1,357

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.