Hoop

3 Dae

Hoop is 'n fundamentele gedeelte van die Christelike geloof. Jou hoop groei deur jou ontmoeting met God en oordenking van Sy Woord. As jy die volgende verse memoriseer, kan dit help dat jou hoop verder groei. Hervorm jou lewe deur verse te uit jou kop te leer! Vir 'n omvattende stelsel hoe om verse te memoriseer, besoek http://www.MemLok.com

Uitgewer

Ons wil graag vir "MemLok, the Bible Memory System," bedank vir die voorsiening van die struktuur vir hierdie plan. Vir meer inligting aangaande MemLok, besoek: http://www.MemLok.com

Oor Die Uitgewer

Meer as 750000 voltooi