Vergifnis

4 Dae

Vergifnis is 'n grondslaggewende gedeelte van die Christelike geloof. Vergifnis groei deur jou ontmoeting met God en die oordenking van Sy Woord. Die volgende verse, wanneer gememoriseer, kan jou help om meer vergewinsgesind te wees. Hervorm jou lewe deur verse te memoriseer! Vir 'n omvattende sisteem vir memorisering van verse, besoek http://www.MemLok.com

Uitgewer

Ons wil graag vir "MemLok, the Bible Memory System," bedank vir die voorsiening van die struktuur vir hierdie plan. Vir meer inligting aangaande MemLok, besoek: http://www.MemLok.com

Oor Die Uitgewer

Meer as 750000 voltooi