'n God Wat Getrou is

Bybeldagboek

  'n Getroue God en Ontroue MenseDie boek Rigters bied vir ons 'n sterk teenstelling tussen die getrouheid van God en die ontrouheid van Sy mense. Dit is verstommend om te sien dat daar, so kort na hulle wonderlike verlossing uit Egipte, 'n geslag op die toneel verskyn wat nie weet van God of van dit wat Hy vir hulle gedoen het nie. Die einste volk wat getuies was van die verstommende mag van God, het nou heeltemal van Hom vergeet. Hulle vergeetagtigheid word waargeneem as mens kyk na hul toenemende geneigdheid om in opstand te kom.'n Mens sou verwag dat hulle sonde God sou aanspoor om vir altyd Sy rug op Sy mense te draai. Nogtans reageer God keer op keer met 'n stortvloed van genade op die ontrouheid van die mense. In werklikheid lewer die teks verslag van God se medelye met die mense en Sy oplettendheid aan hulle hulpkrete. Vroeër het Moses vertel hoe God se volk gekla het oor hulle slawerny en tot die Here geroep het. (Eks. 2:23 - 25) God het gereageer op hulle hulpkrete om verlossing. Hy het hulle hulpkrete gehoor. Hy het die beloftes onthou wat Hy in Sy verbond met hulle gemaak het. Hy het hulle nood gesien en was bewus van hulle pyn. Dit is die aard van God se getrouheid - Hy hoor, onthou, sien en weet.Eeue later, hoor God die hulproep van Sy volk en voorsien rigters om hulle na oorwinning te lei. Hy doen dit ondanks die feit dat hulle voortdurend wys dat hulle nie in staat is om, selfs net vir 'n geslag lank, gehoorsaam te wees nie. God se getrouheid hang duidelik nie af van die goedheid van Sy volk nie. God se getrouheid is gegrond op Sy karakter. Hy is 'n getroue God wat altyd Sy beloftes hou.God se getrouheid is die hoop waarop die Christen se lewe gebaseer is. Diegene wat Jesus deur bekering en geloof ken, kan gerus wees dat God Sy beloftes hou. (1 Kor 1:9) Hy sal Sy volk nie in die steek laat of Sy rug op hulle draai wanneer hulle ontrou is nie. Inteendeel, Hy hoor, onthou, sien en weet. Hy hoor die hulproep om genade, van hulle wat weet dat hulle gebroke is. Hy onthou Sy verbond, om Sy volk te red, wat Hy lank gelede met Abraham gemaak het. Hy ken die behoeftes van Sy mense en op grond van Christus se werk, het Hy in daardie behoeftes voorsien en hulle verhouding met Hom vir ewig herstel.Vandag se gebed: Jesus, ek dank U en loof U vir U genade en getrouheid. Dankie dat U nooit moed opgee met my nie, selfs wanneer ek ondankbaar en opstandig is en U goedheid vergeet. Amen.


Hierdie oordenking is 'n uittreksel uit Die "Jesus Bible", NIV Uitgawe