Ifyakutaŋga 2:4

Ifyakutaŋga 2:4 AAL59

Uko ekufyalwa kweulu nekwacalo capansi, ili fyaleŋgelwe, impindi iyo ŵaleŋgele ŵaYawe Lesa icalo neulu.
AAL59: Amashiwi Aba Lesa
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Ifyakutaŋga 2:4