JOHANNES 3:30

JOHANNES 3:30 AFR83

Hy moet meer word en ek minder.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel