PSALMS 141:2

AFR83
Afrikaans 1983

2Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer,
die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand.