KLAAGLIEDERE 3:9

KLAAGLIEDERE 3:9 AFR83

Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel