KLAAGLIEDERE 3:57

KLAAGLIEDERE 3:57 AFR83

U het na my toe gekom toe ek geroep het, U het gesê: “Moenie bang wees nie!”
AFR83: Afrikaans 1983
Deel