KLAAGLIEDERE 3:34

KLAAGLIEDERE 3:34 AFR83

Dat al die gevangenes in die land mishandel word
AFR83: Afrikaans 1983
Deel