KLAAGLIEDERE 3:30

KLAAGLIEDERE 3:30 AFR83

laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel