KLAAGLIEDERE 3:2

KLAAGLIEDERE 3:2 AFR83

Hy het my die donker in gejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel