KLAAGLIEDERE 3:15

KLAAGLIEDERE 3:15 AFR83

Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my galbitter gemaak.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel