JOHANNES 20:2

JOHANNES 20:2 AFR83

Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.”
AFR83: Afrikaans 1983
Deel