GENESIS 27
AFR83

GENESIS 27

27
Isak seën vir Jakob
1Toe Isak baie oud en al blind was, het hy sy oudste seun, Esau, geroep en vir hom gesê: “My seun!” en Esau het geantwoord: “Hier is ek!”
2Isak het vir hom gesê: “Kyk, ek is al oud en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. 3Vat nou jou skietgoed, jou pyl en boog, en gaan veld toe en skiet vir my 'n stukkie wild. 4Kom maak dit dan vir my lekker gaar soos ek daarvan hou en bring dit vir my dat ek dit kan eet en jou kan seën voor ek sterf.”
5Rebekka het gehoor wat Isak met sy seun Esau praat en toe Esau veld toe is om te gaan jag, 6het sy met haar seun Jakob gepraat en vir hom gesê: “Luister, ek het gehoor jou pa praat met jou broer Esau. Hy het vir hom gesê: 7‘Gaan haal vir my 'n stukkie wild en maak dit vir my lekker gaar dat ek dit kan eet en ek jou dan in die teenwoordigheid van die Here kan seën voor ek sterf.’ 8Nou moet jy na my luister, my seun, en doen wat ek jou sê. 9Gaan na die kleinvee toe en bring vir my twee vet bokkies. Dan sal ek hulle lekker gaarmaak soos jou pa daarvan hou. 10Jy moet dit dan vir hom vat dat hy dit kan eet en jou kan seën voor hy sterf.”
11Toe sê Jakob vir sy ma Rebekka: “Maar my broer Esau is harig en ek is glad. 12Miskien sal Pa aan my voel en dan dink ek skeer die gek met hom, en so sal ek 'n vervloeking oor my bring en nie 'n seën nie.”
13Sy ma het vir hom gesê: “As daar 'n vervloeking is, sal dit oor my kom, my seun. Luister jy net na my en loop vang die bokkies vir my.”
14Hy het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring, en sy het hulle lekker voorberei soos sy pa daarvan hou. 15Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het en trek dit vir haar jongste seun Jakob aan. 16Sy het die bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak 17en die lekkerny en die kos wat sy voorberei het, vir Jakob gegee. 18Hy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê: “Pa!”
Toe sê hy: “Ja, watter seun is jy?”
19Jakob het sy pa geantwoord: “Ek is Esau, Pa se oudste seun. Ek het gedoen wat Pa gesê het. Kom sit nou regop en eet van my wildsvleis sodat Pa my dan kan seën.”
20Maar Isak het vir hom gevra: “Hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun?” en Jakob het geantwoord: “Die Here u God het my dit laat raakloop.”
21Toe sê Isak vir Jakob: “Kom nader dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie.”
22Jakob het nader gegaan na sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel, sê hy: “Die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande.”
23Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig soos sy broer Esau s'n. Isak het toe vir Jakob geseën. 24Isak het vir hom gesê: “Jy is tog my seun Esau!” en Jakob het gesê: “Ek is.”
25Toe sê Isak: “Gee die wild aan dat ek daarvan kan eet, my seun, en jou dan kan seën.”
Hy het dit vir hom aangegee en Isak het geëet, en Jakob het vir hom wyn gebring, en hy het dit gedrink.
26Isak het vir hom gesê: “Kom nader en soen my, my seun!”
27Hy het nader gekom en hom gesoen, en toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob aanhet, het Isak hom geseën en gesê:
“Kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk,
die veld wat deur die Here geseën is.
28God gee aan jou dou uit die hemel,
die rykdom van die aarde: koring en wyn in oorvloed.
29Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig;
oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig.
Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees,
wie jou seën, sal geseën wees.”
30Toe Isak vir Jakob klaar geseën het, en hy nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. 31Ook hý het 'n lekker ete voorberei en dit vir sy pa gevat. Esau het vir sy pa gesê: “Sit regop, Pa, en eet van Pa se seun se wildsvleis sodat Pa my dan kan seën.”
32Toe vra sy pa Isak: “Wie is jy?” en hy antwoord: “Pa se seun Esau, Pa se oudste.”
33Isak was toe baie ontsteld en hy vra: “Maar wie het dan die wild geskiet en vir my gebring? Ek het daarvan geëet net voor jy gekom het. Ek het hóm geseën, en hy sal geseën bly.”
34Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en by sy pa gepleit: “Pa, seën my tog ook!”
35Maar Isak sê vir hom: “Jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou seën gevat.”
36Esau het geantwoord: “Hy word tereg Jakob genoem. Hy het my nou al twee keer bedrieg#Die naam Jakob en die Hebreeuse woord vir “bedrieg” is amper dieselfde, vgl. 25:26.: hy het my reg as eersgeborene gevat en nou het hy my seën gevat.”
Toe vra Esau: “Het Pa nie nog 'n seën vir my ook nie?”
37Isak het vir hom gesê: “Ek het hom alreeds aangestel om oor jou te heers en ek het sy hele familie vir hom as onderdane gegee. Ek het hom van koring en wyn voorsien. Daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, my seun.”
38Esau het toe vir sy pa gesê: “Pa, het Pa dan net een seën? Seën my tog ook, Pa!”
Toe Esau daarna begin huil, 39sê sy pa Isak vir hom:
“Jou woonplek sal ver van die aarde se rykdom af wees,
en ook ver van die dou uit die hemel af.
40Jy sal van oorlog leef en jy sal jou broer dien,
maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi.”
41Esau het vir Jakob gehaat oor die seën wat sy pa aan hom gegee het, en Esau het by homself gesê: “My pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood.”
42Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê: “Pas op! Jou broer Esau is op wraak uit. Hy wil jou vermoor. 43Luister, my seun! Vlug Haran toe, na my broer Laban toe, 44en bly 'n ruk by hom tot jou broer se woede oor is. 45As sy bui oor jou gesak het en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek julle altwee op een dag verloor?”
Jakob vlug
46Rebekka het vir Isak gesê: “Ek is nou siek en sat van hierdie Hetitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met Hetitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net so wel sterf.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1983