EFESIËRS 3:16

AFR83
Afrikaans 1983

16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,