KOLOSSENSE 3:24

KOLOSSENSE 3:24 AFR83

omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel

KOLOSSENSE 3:24

Deel