1 TESSALONISENSE 5:25

AFR83
Afrikaans 1983

25Broers, bid ook vir ons.