1 TESSALONISENSE 5:21

AFR83
Afrikaans 1983

21maar toets dit alles, behou wat goed is,