2 Tessalonisense 3:18

2 Tessalonisense 3:18 DB

Die goedheid van ons Here Jesus Christus bly by julle almal.
DB: Die Boodskap
Deel