DANIËL 12
AFR53
12
Die laaste woorde. Die verseëlde woorde.
1EN in dié tyd sal #Dan. 10:13Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal 'n tyd van benoudheid wees #Mt. 24:21soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat #Ex. 32:32; Lk. 10:20in die boek opgeskrywe staan.
2En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, #Mt. 25:46; Joh. 5:28,29; Openb. 20:12sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
3En die verstandiges #Mt. 13:43sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
4En jy, Daniël, hou die woorde geheim en #Openb. 5:1; 10:4verseël die boek tot #Dan. 12:13die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
5En ek, Daniël, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.
6En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: #Dan. 8:13Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?
7Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en #Openb. 10:6gesweer by die Ewig-Lewende: #Dan. 8:19'n Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
8En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
9En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want #Dan. 12:4die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.
10Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar #Openb. 22:11die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
11En van die tyd af dat #Dan. 11:31die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en-negentig dae verloop.
12Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend-driehonderd-vyf-en-dertig dae bereik.
13En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953