ROMEINE 7
AFR53

ROMEINE 7

7
Vrygemaak van die wet, dien ons God in 'n nuwe gees. Die wet het ons geleer om die sonde te ken. Die stryd van die vlees teen die Gees.
1OF weet julle nie, broeders — want ek spreek met mense wat die wet ken — dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie?
2Want #I Kor. 7:39die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man.
3Daarom dan, #Mt. 5:32as sy 'n ander man s'n word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man s'n word nie.
4So, my broeders, #Rom. 8:2; Gal. 5:18; Efés. 2:15; Kol. 2:14is julle dan ook ten opsigte van die wet dood #Efés. 2:16; Kol. 1:22deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.
5Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, #Rom. 6:13in ons lede gewerk om #Rom. 6:21vir die dood vrugte te dra.
6Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in #II Kor. 3:6die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.
7Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, #Rom. 3:20; 4:15ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: #Ex. 20:17Jy mag nie begeer nie.
8Maar die sonde het #Gal. 5:13; I Tim. 5:14aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk; want #Rom. 3:28sonder die wet is die sonde dood.
9En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe.
10En die gebod #Rom. 10:5wat die lewe moes wees, dié het vir my geblyk die dood te wees.
11Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en #Gén. 3:13my verlei en daardeur gedood.
12Dus #Ps. 19:8is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.
13Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie! Maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word.
14Want ons weet dat die wet #I Kor. 3:1geestelik is, maar ek is vleeslik, #I Kon. 21:20verkoop onder die sonde.
15Want wat ek doen, weet ek nie; want #Gal. 5:17wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.
16En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is.
17Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.
18Want ek weet dat #Gén. 6:5in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.
19Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.
20Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.
21Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.
22Want #Ps. 119:35ek verlustig my in die wet van God na #II Kor. 4:16; Efés. 3:16die innerlike mens;
23maar ek sien 'n ander wet in #Rom. 6:13my lede #Gal. 5:17wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.
24Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van #Rom. 6:6; 8:23die liggaam van hierdie dood?
25 # I Kor. 15:57 Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!
26So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953