ROMEINE 2
AFR53

ROMEINE 2

2
Onboetvaardigheid van die Jode. Geregtigheid van God.
1DAAROM is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; #Mt. 7:1,2; Joh. 8:7want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.
2En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.
3En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?
4Of verag jy #Rom. 9:23; Efés. 1:7,18; 2:4,7; 3:16die rykdom van sy goedertierenheid en #Rom. 3:25verdraagsaamheid en #Rom. 9:22; I Tim. 1:16lankmoedigheid, #Jes. 30:18; II Petr. 3:9omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?
5Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart #Jak. 5:3vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God
6 # Openb. 20:12,13 wat elkeen sal vergeld na sy werke:
7aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek — #Rom. 5:21; 6:23die ewige lewe;
8maar aan die wat eiesinnig en #Rom. 1:18aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is — grimmigheid en toorn;
9verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, #Rom. 1:16; I Petr. 4:17; Lk. 12:47,48oor die Jood eerste en ook oor die Griek;
10maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek.
11Want daar is #Deut. 10:17geen aanneming van die persoon by God nie.
12Want #Lk. 12:47,48almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan; en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word;
13omdat nie #Jak. 1:22,23,25die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet #Lk. 18:14geregverdig sal word.
14Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself 'n wet, al het hulle geen wet nie;
15omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en #Rom. 1:19die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig,
16 # I Kor. 5:4; Openb. 20:12 in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense #Joh. 5:22,27deur Jesus Christus sal oordeel, #II Tim. 2:8volgens my evangelie.
Die Jode het geen verontskuldiging nie. Die ware besnydenis.
17KYK, #Mt. 3:9; Joh. 8:33,39jy dra die naam van Jood en #Rom. 9:4steun op die wet en #Rom. 2:23beroem jou op God,
18en #Rom. 3:2jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word,
19en jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is,
20'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die #II Tim. 3:5beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het —
21 # Mt. 23:3-32 jy dan, wat 'n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy?
22Jy wat sê dat 'n mens nie owerspel mag pleeg nie, #Mal. 1:8,12,14; 3:8pleeg jy owerspel? Jy wat 'n afsku van die afgode het, pleeg jy tempelroof?
23Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet?
24Want, soos geskrywe is, #Jes. 52:5die Naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster.
25 # Gal. 5:3 Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou; maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword.
26 # Hand. 10:35 As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie?
27En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, #Mt. 12:41jou nie oordeel wat ondanks #Rom. 7:6; II Kor. 3:6letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie?
28Want #Rom. 2:17nie hý is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;
29maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en #Deut. 10:16; Filip. 3:3; Kol. 2:11besnydenis is dié van die hart, #Rom. 7:6in die gees, nie na #Rom. 7:6; II Kor. 3:6die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953