ROMEINE 13
AFR53

ROMEINE 13

13
Onderwerping aan die owerheid.
1LAAT elke mens hom #Tit. 3:1; I Petr. 2:13onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want #Joh. 19:11daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,
2sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.
3Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en #I Petr. 2:14jy sal lof van hom ontvang;
4want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.
5Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.
6Want daarom betaal julle ook #Lk. 20:22belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.
7 # Mt. 22:21; Lk. 20:25 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, #Mt. 17:25tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.
Liefde vir die naaste, waaksaamheid, reinheid.
8WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want #Joh. 13:34; Rom. 13:10; Kol. 3:14; I Tim. 1:5hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul.
9Want dít: #Ex. 20:13-17Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: #Lev. 19:18; Mt. 19:19; 22:39; Gal. 5:14; Jak. 2:8Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
10Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is #Mt. 22:40die liefde die vervulling van die wet.
11En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is #I Kor. 15:34; Efés. 5:14; I Thes. 5:6om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.
12Die nag het ver gevorder en #Joh. 9:4dit is amper dag. Laat ons dan #Efés. 5:11die werke van die duisternis aflê en #II Kor. 6:7; Efés. 6:11,13; I Thes. 5:5,8die wapens van die lig aangord.
13Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie #I Kor. 6:10in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.
14Maar #Gal. 3:27beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953