PSALMS 30
AFR53

PSALMS 30

30
Die toorn van God duur 'n oomblik; sy goedheid is vir ewig.
1 'n #Ps. 48:1PSALM, 'n lied #Núm. 7:10by die inwyding van die Huis. Van Dawid.
2Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie.
3 Here, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.
4 Here, #Ps. 86:13U het my siel uit #Ps. 16:10die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.
5Psalmsing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;
6want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.
7Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie.
8 Here, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. #Ps. 104:29U het u aangesig verberg — ek het verskrik geword!
9Ek het U aangeroep, Here, en ek het die Here gesmeek:
10Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? #Ps. 6:6Sal die stof U loof? Sal dit u trou verkondig?
11Hoor, Here, en wees my genadig! Here, wees my 'n helper!
12U het my weeklag vir my verander #Jer. 31:4,13; Klaagl. 5:15in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;
13sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here, my God, vir ewig sal ek U loof.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953