PSALMS 103
AFR53

PSALMS 103

103
Loof die Here, die genadige en barmhartige God!
1 'n PSALM van Dawid.
# Vers 2,22|PSA 103:2,22; Ps. 104:1,35; 146:1 Loof die Here, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
2Loof die Here, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
3Wat #Ps. 130:8; Jes. 33:24al jou ongeregtigheid vergewe, wat #Ex. 15:26al jou krankhede genees,
4wat jou lewe verlos van die verderf, wat #Ps. 5:13jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,
5wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word #Jes. 40:31soos dié van 'n arend.
6Die Here #Ps. 146:7doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word.
7 # Ps. 147:19 ens. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade.
8 # Ex. 34:6,7; Ps. 86:15 Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9 # Ps. 30:6; Jes. 57:16 Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie.
10Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie.
11Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor #Lk. 1:50die wat Hom vrees.
12So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.
13 # Mal. 3:17 Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here Hom oor die wat Hom vrees.
14Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, #Ps. 78:39gedagtig dat ons #Gén. 3:19; Pred. 12:7stof is.
15Die mens — soos die #Ps. 90:5,6gras is sy dae; soos 'n blom van die veld, so bloei hy.
16As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.
17Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid #Ex. 20:6vir kindskinders,
18vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.
19Die Here het #Ps. 11:4sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.
20Loof die Here, #Ps. 148:2sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!
21Loof die Here, al sy leërskare, #Ps. 104:4sy dienaars wat sy welbehae doen!
22 # Ps. 145:10 Loof die Here, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! #Vers 1,2Loof die Here, o my siel!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953